Tancar

MIQUEL ÀNGEL COLL RAMIS

Càrrec: Geògraf

Experiència
Treballa en el GAAT des de març de 2018, havent participat en la redacció d'instruments de planejament urbanístic, territorial i sectorial, en l'avaluació ambiental de plans i projectes, en estudis de mobilitat, paisatgístics, etc.
Formació
Llicenciat en Geografia. Premi extraordinari de Llicenciatura.
Màster en planificació i gestió d'àrees litorals.
Postgrau en planificació i gestió sostenible de les destinacions turístiques.
Doctor en Geografia.