Tancar

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA

Entre les activitats duites a terme pel GAAT finalment podem fer referència als sistemes d’informació geogràfica (SIG) i a la producció cartogràfica.

Els SIG com a eina permeten, d’una banda, una eficaç integració de la informació geogràfica i alfanumèrica i, d’altra, l’anàlisi de les variables objecte d’estudi, planificació o gestió.

Els SIG s’apliquen en una diversitat d’estudis: geoestadística, interpolacions, models digitals del terreny, modelització de relleus, modelització de riscos, modelització paisatgística, anàlisi d’impactes, anàlisi i gestió del medi físic i natural, ordenació de territori i urbanisme, geomàrqueting, anàlisi de xarxes, rutes…

Per altra banda, la qualitat cartogràfica és un dels productes més destacats del GAAT. Especialitzats en planejament, ordenació territorial i diagnòstics ambientals, els seus projectes destaquen perquè combinen la qualitat visual, la precisió i una fàcil interpretació.

La producció cartogràfica, però, no sols s’orienta a l’edició de mapes i plànols que acompanyen els projectes de caire urbanístic o ambiental que realitza GAAT, sinó també a projectes específics de cartografia temàtica de diversa índole.

ACTIVITATS

  • Elaboració d’informació geogràfica per a integrar en SIG.
  • Anàlisi amb eines SIG per a estudis diversos: estudis de mercat, ambientals,
  • de mobilitat, etc.
  • Implementació de Sistemes d’Informació geogràfica per a diferents aplicacions.
  • Elaboració de cartografia temàtica (ambiental, carreteres…)