Tancar

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

A l’hora de prendre decisions en política territorial, és fonamental la prevenció de qualsevol impacte medi ambiental que pugui derivar-se de l’activitat humana (implantació d’una activitat econòmica, un nou traçat de carretera, etc.). El GAAT, conscient d’això i de la importància del coneixement de l’entorn natural, centra els seus projectes en l’anàlisi de totes les variables i activitats que influeixen en el medi ambient i l’integren.

I una vegada més, els diferents punts de vista d’un equip humà versàtil permeten garantir un estudi detallat, complet i responsable que, lluny d’una visió aïllada, es basa en l’avaluació i la localització dels aspectes mediambientals característics del territori.

Estudis referents al medi natural, la gestió medi ambiental i la sostenibilitat, formen part de l’extens currículum del GAAT.

ACTIVITATS

  • Estudis d’impacte ambiental, estudis paisatgístics, avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000…
  • Plans d’ordenació de recursos naturals (PORN), plans rectors d’ús i gestió (PRUG).
  • Sistemes de gestió ambiental.
  • Agendes Locals 21
  • Inventaris ambientals, cartografia, estudis hidrològics i altres tipus d’estudis ambientals…