Tancar

Qui som

L’empresa GAAT just acaba de complir els vint anys de dedicació a la consultoria ambiental i territorial centrada en l’àmbit de les Illes Balears, una tasca que ha vengut marcada per un doble compromís.

Per un costat amb la qualitat dels treballs duits a terme per un equip interdisciplinar format per geògrafs, biòlegs, advocats, arquitectes i altres professionals.

Per l’altre per la responsabilitat assumida envers la protecció del medi ambient de les Illes, sempre fràgil i sotmès a pressions constants.

Durant els seu vint anys de trajectòria l’empresa GAAT ha duit a terme una gran diversitat de projectes, que poden englobar-se en camps diferents com són els del geo-màrqueting, la cartografia digital i els sistemes d’informació geogràfica, les agendes locals, les avaluacions d’impacte ambiental i les avaluacions ambientals estratègiques, les auditories ambientals….

En els darrers anys s’ha especialitzat en els camps de l’ordenació del territori i de l’urbanisme essent en l’actualitat l’equip redactor de la Revisió i Adaptació als Plans territorials insulars de nombrosos planejaments urbanístics de les Illes de Mallorca i de Menorca.

Pas a pas i com a resultat d’una evolució constant el GAAT ha aconseguit un desenvolupament humà i tecnològic encaminat a la realització de projectes responsables. Responsables amb l’entorn, amb el medi ambient i amb les necessitats i expectatives de cada client.

Compromesa també amb la formació dels futurs treballadors l’empresa dona acollida cada any a alguns alumnes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el marc del conveni de col·laboració establert per a la realització de pràctiques en empreses.