project
Document ambiental AC Sta Eulalia-San Antoni
Subtipus: Avalucions d'Impacte Ambiental
Client: RED ELECTRICA
Lloc: eivissa
Data: 2016
project
Document ambiental Dragonera Mercadal 132 kV
Subtipus: Avalucions d'Impacte Ambiental
Client: RED ELECTRICA
Lloc: menorca
Data: 2016
project
Dictamen pericial Camí des Cabàs
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Ajuntament de Santa Maria del Camí
Lloc: mallorca
Data: 2016
project
Dictamen pericial Camí de Coanegra
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Ajuntament de Santa Maria del Camí
Lloc: mallorca
Data: 2016
project
Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca ( PIAT )
Subtipus: Ordenació del Territori
Client: ATB
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Estudi d’impacte ambiental de l’augment de capacitat de la línia de transport d’energía eléctrica a 66 kV simple circuito, SE Bunyola – SE Inca
Subtipus: Avalucions d'Impacte Ambiental
Client: RED ELECTRICA
Lloc: mallorca
Data: 2015
project
2a Fase proyecto hábitat
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: RED ELECTRICA
Lloc: balears
Data: 2016
project
Avaluació Ambiental Estratègica del Pla General
Subtipus: Avaluacions Ambientals Estratègiques
Client: Ajuntament de Felanitx
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Adaptació del Catàleg dels centres d’interès cultural de Manacor al PTIM
Subtipus: Patrimoni
Client: Ajuntament de Manacor
Lloc: mallorca
Data: 2016
project
Pla especial de Protecció del BIC de Biniali
Subtipus: Urbanisme. Planejament de Desenvolupament
Client: Ajuntament de Sencelles
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Pla especial de Protecció del BIC de Ruberts
Subtipus: Urbanisme. Planejament de Desenvolupament
Client: Ajuntament de Sencelles
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Document Ambiental repontenciació de la línia Sta Maria-Son Orlandis 66 Kv
Subtipus: Avalucions d'Impacte Ambiental
Client: RED ELECTRICA
Lloc: mallorca
Data: 2014
project
Informe complet Estat del Medi Ambient 2008-2011 i informe de conjuntura 2012-2013
Subtipus: Sostenibilitat
Client: Conselleria d'agricultura, medi ambient i territori
Lloc: mallorca
Data: 2015
project
PGOU de Manacor. Avaluació Ambiental Estratègica
Subtipus: Avaluacions Ambientals Estratègiques
Client: Ajuntament de Manacor
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Pla general de Bunyola
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Bunyola
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Estudi d’impacte ambiental de la línea subterránea a 132 kV Eivissa-Torrent (circuit).
Subtipus: Avalucions d'Impacte Ambiental
Client: RED ELECTRICA
Lloc: eivissa
Data: 2014
project
Valoració ambiental de les alternatives d’ubicació de la Estació de Tractament d’Aigua Potable a la font de la Vila (Palma)
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Equipo ESTIU
Lloc: mallorca
Data: 2013
project
Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença.
Subtipus: Patrimoni
Client: Ajuntament de Pollença
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Revisió de les Normes Subsidiàries de Puigpunyent i adaptació al Pla territorial de Mallorca.
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Puigpunyent
Lloc: mallorca
Data: 2015
project
Estudi d’impacte ambiental de la línia subterrània a 66kV, SE Palmanova-SE Santa Ponça
Subtipus: Avalucions d'Impacte Ambiental
Client: RED ELECTRICA
Lloc: mallorca
Data: 2013
project
Estudi d’impacte ambiental de la línia a 66kV, SE Arenal-SE Llucmajor (aislada a 132 kV)
Subtipus: Avalucions d'Impacte Ambiental
Client: RED ELECTRICA
Lloc: mallorca
Data: 2013
project
Estudi hidrològic i hidràulic per als nous sectors urbanitzables
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Ajuntament de Ferreries
Lloc: menorca
Data: 2013
project
Estudi hidrològic de la zona humida de s’Albufera (Mallorca).
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Espais de Natura Balear. CAIB
Lloc: mallorca
Data: 2011
project
Catàleg de protecció del patrimoni històric
Subtipus: Patrimoni
Client: Ajuntament de Sant Joan
Lloc: mallorca
Data: 2014
project
La Balearització in & out. Anàlisi de la difusió del capital turístic balear i dels seus conflictes mitjançant un SIG dels establiments de les cadenes hoteleres balears al Magreb, el Carib i Centreamèrica
Subtipus: SIG i Cartografia
Client: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. UIB
Lloc: mallorca
Data: FINALITZAT 2010
project
Delimitació de la vegetació a la ribera dels torrents de Mallorca
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Direcció General de Recursos Hídrics. CAIB
Lloc: mallorca
Data: 2010
project
Estat del Medi Ambient a les Illes Balears 2006-2007. Actualització Anys 2008-2009
Subtipus: Sostenibilitat
Client: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
Lloc: mallorca
Data: 2010
project
Avaluació ambiental estratègica (AAE) de la modificació núm. 2 del PTI de Mallorca
Subtipus: Ordenació del Territori
Client: Consell Insular de Mallorca.Depart.Territori
Lloc: mallorca
Data: 2011
project
Catàleg de protecció del patrimoni històric Costitx
Subtipus: Patrimoni
Client: Ajuntament de Costitx
Lloc: mallorca
Data: 2014
project
Catàleg d’elements d’interès artístic i patrimoni arquitectònic del terme municipal de Campanet
Subtipus: Patrimoni
Client: Ajuntament de Campanet
Lloc: mallorca
Data: 2012
project
Catàleg de protecció del patrimoni històric
Subtipus: Patrimoni
Client: Ajuntament de Consell
Lloc: mallorca
Data: 2013
project
Estudi d’impacte ambiental de la Central de Cogeneració del Parc BIT i de la interconexió elèctrica de la central amb la subestació BIT 66 Kv
Subtipus: Avalucions d'Impacte Ambiental
Client: SAMPOL
Lloc: mallorca
Data: 2009
project
Catàleg de Santa Eugènia i Adaptació al PTI
Subtipus: Patrimoni
Client: Ajuntament de Santa Eugènia
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Adaptació de les Normes Subsidiàries al Pla territorial de Mallorca
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Costitx
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Adaptació de les Normes Subsidiàries al Pla territorial de Mallorca
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Mancor de la Vall
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Projecte SOS Veneno “Acciones contra el uso ilegal de veneno en España y Portugal”
Subtipus: SIG i Cartografia
Client: Fondo para la conservación del Buitre Negro (BVCF)
Lloc: mallorca
Data: FINALITZAT 2008
project
Informes ambientals i paisatgístics dels àmbits de la llei 4/2008 de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Direcció General d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears.
Lloc: balears
Data: 2008
project
PORN del Toro i Fornells (Menorca)
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
Lloc: menorca
Data: 2008
project
Avaluació ambiental estratègica (AAE) del Pla Director Sectorial de Sanejament de Balears.
Subtipus: Ordenació del Territori
Client: ABAQUA
Lloc: mallorca
Data: 2011
project
Pla Director Sectorial de Comerç de Menorca i Avaluació Ambiental Estratègica
Subtipus: Ordenació del Territori
Client: Consell insular de Menorca
Lloc: menorca
Data: 2011
project
Pla especial d’energies renovables de Menorca
Subtipus: Ordenació del Territori
Client: Consell insular de Menorca
Lloc: menorca
Data: 2011
project
Pla especial del nucli rural de ses Cases Velles (Sant Lluís).
Subtipus: Urbanisme. Planejament de Desenvolupament
Client: Promotor privat
Lloc: menorca
Data: 2015
project
Pla especial del nucli rural de Binissaida (es Castell).
Subtipus: Urbanisme. Planejament de Desenvolupament
Client: Promotor privat
Lloc: menorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Revisió de les Normes Subsidiàries
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Sencelles
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Revisió i adaptació al Pla territorial de Mallorca PGOU de Pollença
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Pollença
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Revisió i Adaptació Normes Subsidiàries Sant Joan al Pla Territorial de Mallorca
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Sant Joan
Lloc: mallorca
Data: 2016
project
AAE Revisió de les Normes Subsidiàries
Subtipus: Avaluacions Ambientals Estratègiques
Client: Ajuntament de Son Servera
Lloc: mallorca
Data: 2010
project
AAE Revisió de les Normes Subsidiàries
Subtipus: Avaluacions Ambientals Estratègiques
Client: Ajuntament d'Artà
Lloc: mallorca
Data: 2010
project
Catàleg de Patrimoni. Adaptació al Pla Territorial de Mallorca
Subtipus: Patrimoni
Client: Ajuntament de Sencelles
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Revisió i adaptació al Pla territorial de Mallorca de les Normes Subsidiàries de Santa Eugènia
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Santa Eugènia
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Revisió i adaptació al Pla territorial de Mallorca. de les Normes Subsidiàries de Porreres
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Porreres
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Revisió i adaptació al Pla territorial de Mallorca de les Normes Subsidiàries de Sineu
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Sineu
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Adaptació al PTI, ART Platges de Fornells
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament des Mercadal
Lloc: menorca
Data: 2010
project
Modificació puntual de les NS i Adaptació al PTI, ART Punta Grossa II.
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament des Mercadal
Lloc: menorca
Data: 2011
project
Cartografia de carreteres de Mallorca
Subtipus: SIG i Cartografia
Client: Consell Insular de Mallorca
Lloc: mallorca
Data: 2006
project
Pla parcial del Sector S-1 de Cala Galdana (Ferreries).
Subtipus: Urbanisme. Planejament de Desenvolupament
Client: Promotor privat
Lloc: menorca
Data: 2010
project
Revisió i Adaptació al PTI del PGOU de Ferreries
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Ferreries
Lloc: menorca
Data: 2012
project
Adaptació al Pla territorial de Mallorca de les Normes Subsidiàries de Campanet i modificacions
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Campanet
Lloc: mallorca
Data: EN EXECUCIÓ
project
Revisió del PGOU
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament d'Alaior
Lloc: menorca
Data: 2009
project
Modificació puntual de les NS de Sant Lluís i Adaptació al PTI a l’àmbit de les Zones Turístiques
Subtipus: Urbanisme. Planejament General
Client: Ajuntament de Sant Lluís
Lloc: menorca
Data: 2012
project
Mapa del Catàleg etnològic i de construccions tradicionals del Parc Natural de la Península de Llevant
Subtipus: SIG i Cartografia
Client: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
Lloc: mallorca
Data: 2004
project
Implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica per al Pla de Gestió Integral del Litoral de Calvià
Subtipus: SIG i Cartografia
Client: Ajuntament de Calvià. Projecte LIFE
Lloc: mallorca
Data: 2004
project
Estudi hidrològic de s’Albufereta de Mallorca
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
Lloc: mallorca
Data: 2005
project
Pla Director Sectorial de Carreteres de l’Illa de Menorca
Subtipus: Ordenació del Territori
Client: Consell insular de Menorca
Lloc: menorca
Data: 2011
project
Sistema cartogràfic digital turístic de les Illes Balears
Subtipus: SIG i Cartografia
Client: Centre d’Innovació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears
Lloc: balears
Data: 2003
project
Elaboració d’una Agenda Local 21 per a municipis de la Mancomunitat del Raiguer: Sta. Maria, Consell, Alaró, Binissalem, Inca, Mancor, Selva, Búger i Campanet.
Subtipus: Sostenibilitat
Client: Consell Insular de Mallorca
Lloc: mallorca
Data: 2003
project
Pla especial de Protecció de l’Àrea Natural d’Especial Interés Me-13 (de Binigaus a Cala Mitjana)
Subtipus: Urbanisme. Planejament de Desenvolupament
Client: Consell Insular de Menorca
Lloc: menorca
Data: 2002
project
Inventari i catàleg dels sistemes dunars de Mallorca, Menorca i les Pitiüses
Subtipus: Estudis Ambientals i Planificació
Client: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
Lloc: balears
Data: 2003
project
Implementació d’un SIG per a anàlisi de màrqueting amb guies de carrers digitals de les ciutats de Palma, Manacor, Inca, Ciutadella, Maó, Eivissa, Sóller, Marratxí, Llucmajor, Alcúdia, Pollença, Felanitx, Muro.
Subtipus: SIG i Cartografia
Client: Caixa de Balears “Sa Nostra”
Lloc: balears
Data: 2002