POLÍTICA DE PRIVACITAT

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la seva disposició la present Política de Privacitat.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

GAAT

CIF: B07643778

e-mail: info@gaat.es

Telèfon: 971 22 77 91

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A GAAT tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar l’enviament de informació que ens sol·licita, facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis i / o productes del seu interès i / o gestionar la seva candidatura.


Per quant de temps conservarem les seves dades personals?
Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar d’aquest i de qualsevol altra exigència legal.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment que ha prestat abans de decidir facilitar-nos / enviar-nos les seves dades. Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar, però la seva no comunicació podrà afectar a la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
GAAT no comunicarà les seves dades a cap tercer, llevat que s’informi d’això expressament o hi hagi habilitació legal.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Els drets de protecció de dades de què són titulars els interessats són:
• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
• Dret de rectificació o supressió
• Dret d’oposició
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
• Dret a la portabilitat de les dades


Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de GAAT. o al correu electrònic habilitat a aquest efecte info@gaat.es, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.
Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’ara endavant, AEPD, www.agpd.es

 

Puc retirar el consentiment?
Vostè té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

On puc reclamar en cas que consideri que no es tracten les meves dades correctament?
Si algun interessat considera que les seves dades no són tractades correctament per GAAT pot dirigir les seves reclamacions a info@gaat.es o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’AEPD la indicada en el territori nacional, www.agpd.es

Seguretat i actualització de les seves dades personals

 

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que GAAT ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i / o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.
És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació dels mateixos.


Confidencialitat
GAAT l’informa que les seves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que l’interessat ens hagués autoritzat expressament.