Tancar

GAAT participa en les JORNADES “Territori i turisme. Les estades turístiques en habitatges (ETH)”

Organitzadors:
Consell de Mallorca (coordinació)
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
Amb la participació de:
Asociació d’apartaments i habitatges de lloguer de temporada de Balears (APTUR-Balears), HomeAway, Federació Hotelera de Mallorca (FEHM), Fundació GADESO, tècnics redactors del PIAT, tècnics de la UIB, tècnics representants de l’Ajuntament de Barcelona i la Junta d’Andalusia.
Objectiu:
Analitzar la incidència de la nova modalitat d’allotjament turístic en els habitatges reflexionant sobre les implicacions socials, econòmiques i territorials durant el procés de redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca. (PIAT- Mallorca).
Durada de les Jornades: Dies 1 i 2 de desembre de 2016.
Lloc: Sala d’actes del COAIB. C/ Portella 14, Palma.

PROGRAMA
Dijous, 1 de desembre (16 a 20 h). ELS AGENTS SOCIALS
16.30 – 17:00. Inauguració de la jornada Hble. Sra Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. Hble. Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller d'Economia i Hisenda del Consell de Mallorca.
Sra. Marta Vall-Llossera Ferrán, degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.
17.00 – 19.00. “Implicacions socials i econòmiques de les estades turístiques en habitatges (ETH)” Ponencies de 20 minuts
17:00 – 17:20. El sector econòmic: Sr. Juan Estarellas Galmés, President d’ApturBalears
17:20 – 17:40. El sector comercialitzador: Sr. Joseba Cortazar, representant de HomeAway.
17:40 – 18:10. Pausa Cafè.
18:10 – 18:30. El sector hoteler: Sra. Inmaculada de Benito, presidenta Ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
18:30 – 18:50. La societat civil: Sr. Antoni Tarabini-Castellani Cabot, president Fundació GADESO.
19.00 – 20:00. Taula redona i debat. Moderadora: Lourdes Durán, periodista. Diario de Mallorca.

Divendres, 2 de desembre (10 a 13:30 h). LA PLANIFICACIÓ
10.00 – 10.40. Marc Jurídic en les destinacions turístiques: del POOT al PIAT. Ús residencial versus ús turístic.
Sra. Joana Socias Camacho, doctora en Dret i professora titular del Departament de Dret Públic (UIB).
Sra. Francesca Llodrà, doctora en Dret i professora titular del Departament de Dret Privat (UIB).
10:45 – 11:30. Turisme i sostenibilitat. Anàlisi del consum de recursos de l’activitat turística en general i en concret de les ETH.
Sr. Ivan Murray Mas, doctor en Geografia per la UIB.
11:30 – 12:00. Pausa Cafè.
12:00 – 12:40. La regulació de les estades turístiques en habitatges (ETH) a Andalusia. Sr. Bartolomé Torres Cardona, cap del Servei d’Empreses i Activitats turístiques de la Direcció General de Qualitat, Innovació i Foment del Turisme. Conselleria de Turisme i Esports de la Junta d’Andalusia.
12:45 – 13:30. L’ordenació de les estades turístiques en habitatges (ETH) a Barcelona. El PEUAT Sra. Amèlia Mateos de la Higuera Martínez, arquitecte directora de planejament urbanístic de
l’Ajuntament de Barcelona i redactora del PEUAT.
16:00 – 16:40. PIAT Mallorca. Els sistemes territorials i el cas específic de les estades turístiques en habitatges (ETH) a Palma.
Sr. Joaquim Sabaté Bel, doctor arquitecte, catedràtic d’Urbanisme, professor i investigador de l’UPC. Director de l’equip redactor del PIAT.
Sr. Antoni Pons Esteva, doctor en Història per l’UIB i membre de l’equip redactor del PIAT.
16:45 – 17:30. Les estades turístiques en habitatges (ETH) en els distints sistemes territorials de Mallorca.
Sr. Joaquim Sabaté Bel, doctor arquitecte, catedràtic d’Urbanisme, professor i investigador de l’UPC.
Director de l’equip redactor del PIAT.
Sr. Antoni Pons Esteva, doctor en Història per l’UIB i membre de l’equip redactor del PIAT.
17:30 – 18:00. Pausa Cafè.
18:00 – 19:30. Taula redona i debat. Moderadora: Lourdes Durán, periodista. Diario de Mallorca.
19:30 – 20:00. Clausura Jornades.